Projekty UE

1. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Hydropress w obszarze badania i implementacji innowacyjnych materiałów i technologii w branży hydrauliki siłowej

 

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu realizacji projektów badawczych, rozwojowych i optymalizacyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym. Głównym przedmiotem działalności Centrum będzie prowadzenie samodzielnie i we współpracy z sektorem nauki badań przemysłowych i prac rozwojowych w następujących obszarach badawczych:

  1. Reverse engineering i modelowanie 3D-CAD
  2. Technologia druku 3D
  3. Hydraulika siłowa
  4. Nowe materiały i kompozyty w hydraulice
  5. Powłoki w hydraulice

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozwój jego możliwości analitycznych w celu wprowadzenia na rynek nowej grupy produktów w branży hydrauliki siłowej. Centrum będzie także zajmować się optymalizacją oraz poprawą parametrów wydajnościowych i jakościowych produktów oraz opracowywaniem nowych metod wytwórczych.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.628.390,00 zł.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 6.461.570,00 zł.

Dokumentacja fotograficzna

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 

 

2. Zwiększenie udziału technologii informacyjno - komunikacyjnych (ERP) w firmie HYDROPRESS Wojciech Górzny

 

Celem projektu jest wdrożenie oprogramowania klasy ERP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Efektem projektu jest usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i organizacyjnej, a przez to zwiększenie jej  konkurencyjności i obniżenie kosztów działalności operacyjnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.980.317,91 zł.

Całkowita kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 659.900,00 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

3. Zwiększenie udziału technologii informacyjno - komunikacyjnych (WMS) w firmie HYDROPRESS Wojciech Górzny

 

Celem projektu jest wdrożenie oprogramowania klasy WMS w zakresie zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa i klasy B2B w zakresie usprawnienia relacji z klientami.

Efektem projektu jest usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i organizacyjnej, a przez to zwiększenie jej  konkurencyjności poprzez usprawnienie procesu sprzedaży i współpracy z klientami, partnerami handlowymi i biznesowymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.539.362,91 zł.

Całkowita kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 626.584,66 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

4. Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy HYDROPRESS Wojciech Górzny

 

Celem projektu jest przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, wykonania uzbrojenia oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu pod budowę hali produkcyjno - magazynowej w specjalnej strefie ekonomicznej w Elblągu.

Efektem projektu jest przygotowanie terenu inwestycyjnego jako elementu szerszego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym na działkach nr 835/2, 836/4, 836/6, 837 i 866 położonych w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.237.227,75 zł.

Całkowita kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 3.882.802,11 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

whatsapp