Hydropress inwestuje w nowe centrum logistyczno-produkcyjne

Inwestycja w elbląskiej podstrefie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej początkuje szereg działań inwestycyjnych powstałej blisko 25 lat temu elbląskiej firmy Hydropress. 
 

W strefie znajdującej się w Modrzewinie Południowej w Elblągu, na działce o powierzchni 25000 m2, rozpoczęliśmy budowę nowego centrum logistyczno-produkcyjnego. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni 7000 m2, w której powstanie centralny magazyn wysokiego składowania oraz produkcja komponentów hydrauliki siłowej. Dzięki inwestycji firma rozbuduje pojemność magazynową oraz moc produkcyjną a w efekcie zwiększy swoją  konkurencyjność w sektorze hydrauliki siłowej.  


  • Nadal trwają roboty związane z budową dróg i placów manewrowych, doków załadowczych oraz zbiornika retencyjnego. Prowadzone są także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali. 
  • Zakończono układanie warstw izolacyjnych dachu oraz montaż świetlików dachowych.
  • Wykonano już posadzki przemysłowe wewnątrz hali.  
  • W budynku socjalno-biurowym trwają prace wykończeniowe, zakończył się montaż stolarki okiennej i trwa montaż izolacji oraz elewacji budynku. 
  • Wkrótce zakończy się układanie siatki cięto-ciągnionej na dominancie hali.

 

whatsapp