Hydropress inwestuje w nowe centrum logistyczno-produkcyjne

Inwestycja w elbląskiej podstrefie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej początkuje szereg działań inwestycyjnych powstałej blisko 25 lat temu elbląskiej firmy Hydropress. 
 

W strefie znajdującej się w Modrzewinie Południowej w Elblągu, na działce o powierzchni 25000 m2, rozpoczęliśmy budowę nowego centrum logistyczno-produkcyjnego. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni 7000 m2, w której powstanie centralny magazyn wysokiego składowania oraz produkcja komponentów hydrauliki siłowej. Dzięki inwestycji firma rozbuduje pojemność magazynową oraz moc produkcyjną a w efekcie zwiększy swoją  konkurencyjność w sektorze hydrauliki siłowej.  


  • Trwają prace budowlane w budynku socjalno-biurowym oraz montaż ścian zewnętrznych hali.
  • Montaż konstrukcji dachu w trzeciej nawie dobiega końca.
  • Trwają także roboty związane z budową dróg i placów manewrowych oraz doków załadowczych.

 

  • Zakończono układanie warstw izolacyjnych dachu oraz montaż świetlików dachowych.
  • Trwa przygotowanie podkładów pod posadzki przemysłowe wewnątrz hali.  
  • W budynku socjalno-biurowym trwają prace wykończeniowe, montaż wentylacji mechanicznej oraz rozpoczął się tzw. biały montaż. Zakończył się montaż stolarki okiennej. 
  • Nadal trwają roboty związane z budową dróg i placów manewrowych, doków załadowczych oraz zbiornika retencyjnego. Prowadzone są także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali. 
  • Dołączyliśmy do dokumentacji fotograficznej zdjęcia z drona.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
whatsapp